Javna nabava

Odluka o odabiru najbolje ponude - Nabava opreme i strojeva

Odluka o odabiru najbolje ponude

 

Poziv na dostavu ponuda – Nabava opreme i strojeva

 

Preuzimite dokumentaciju:

*Molimo kliknite na desni gumb miša i odaberite "Save as" za preuzimanje datoteka

 

 

Ovaj projekt financira „Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

„Sadržaj Poziva za dostavu ponuda isključiva je odgovornost poduzeća Ivančica d.d.“