Ivančica d.d.

Proizvodnja obuće i trgovina

Petra Preradovića 12
42240 Ivanec
Hrvatska

Tel. 00 385 42 402 222

Fax. 00 385 42 402 206

E-mail: ivancica@ivancica.hr

Dioničko društvo Ivančica d.d. registrirano je u Trgovačkom sudu u Varaždinu Tt-95/16.  MBS:070000141. Temeljni kapital Društva: 1.782.102,00 €, uplaćen u cijelosti. Matični broj: 3125360, OIB: 53925646045, Žiro-račun broj: 2360000-1101742638, Zagrebačka banka d.d. Zagreb. Broj izdanih dionica: 151.

Uprava: Siniša Zver – predsjednik Uprave, Tajana Gotal - članica Uprave

Predsjednica Nadzornog odbora: Nadica Zver