Novosti

 

Poziv na redovitu godišnju skupštinu Društva Ivančica d.d.

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 57. Statuta IVANČICA d.d., proizvodnja obuće i trgovina, Petra Preradovića 12, (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 15.06.2019. godine u prostorijama Uprave IVANČICA d.d., Ivanec, P. Preradovića 12,
s početkom u 17,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red: 

1. Uvodno izlaganje Uprave Društva o poslovanju Društva u 2018. godini

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o radu Društva u 2018. godini

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i Godišnjeg izvješća Društva za 2018. godinu

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu i Konsolidiranog godišnjeg izvješća za 2018. godinu

5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2018. godinu

6. Donošenje odluke o isplati dividende

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

10. Donošenje Odluke o spajanju dionica

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

12. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke Društva za 2019. godinu

 

Uprava i Nadzorni odbor Društva u svezi s pojedinim točkama dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

 

Ad. 2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o radu Društva u 2018. godini

Ad. 3. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu i Godišnje izvješće Društva za 2018. godinu

Ad. 4. Prihvaćaju se konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće za 2018. godinu

Ad. 5. Prihvaća se Odluka o uporabi dobiti za 2018. godinu

Ad. 6. Prihvaća se Odluka o isplati dividende

Ad. 7. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

Ad. 8. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu

Ad. 9. Prihvaća se Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Ad.10. Prihvaća se Odluka o spajanju dionica

Ad. 11. Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Ad. 12. Prihvaća se Odluka o imenovanju revizorske tvrtke “Revidicon” d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije IVANČICA d.d. Ivanec za 2019. godinu 

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i korištenje prava glasa imaju svi dioničari koji su kao imatelji dionica s pravom glasa upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. deseti dan prije dana održavanja Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ukoliko u roku od 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini.

Dioničar odnosno punomoćnik koji ne ispuni pravodobno obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine, ne može sudjelovati u njezinom radu.

Svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, imaju pravo uvida u prijedloge Odluka i materijale koji služe kao podloga za donošenje Odluka po točkama objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine, u sjedištu Društva svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati – referada za pravne poslove.

IVANČICA d.d. Ivanec
Predsjednik Uprave
Siniša Zver

 

Ivančica d.d. i Froddo – ponosni partneri udruge Obitelji 3+

Početkom 2018. godine osnovana je udruga Obitelji 3+, nezavisna, neprofitna, nevladina, nekonfesionalna i nestranačka organizacija koja promiče, podržava, štiti i zastupa interese obitelji s troje ili više djece.

Cilj udruge je zalaganje za društveno okruženje koje će podupirati i osnaživati 3plus obitelji. U skladu s politikom poslovanja Ivančice d.d., Froddo je jedan od prvih i ponosni partner udruge. S obzirom da smo kao poduzeće društveno odgovorni, te brinemo o interesima zajednice, s velikom radošću i interesom smo se uključili u ovaj projekt. Kvalitetne i odgovorne obitelji, s djecom koja odrastaju u zdravom okruženju temelj su razvoja društva i stvaranja bolje budućnosti.

Na konferenciji za medije, održanoj 16. listopada 2018. u Zagrebu, udruga se predstavila javnosti te prezentirala svoj projekt – 3plus obiteljsku karticu. Kao partner udruge, s veseljem smo sudjelovali na konferenciji. Više o udruzi i ostalim partnerima pročitajte na https://obitelji3plus.hr/

 

Ivančica d.d. Ivanec počela s gradnjom logističko-distributivnog centra u Poslovnoj zoni Ivanec

Na poslovnoj parceli ukupne površine od oko 9.000 četvornih metara ovih je dana najveća ivanečka tvornica – Ivančica d.d. Ivanec otvorila radove na gradnji novog poslovnog objekta – logističko-distributivnog centra

Po riječima predsjednika uprave, Siniše Zvera, gradi se objekt površine 2.700 četvornih metara korisnog prostora.

- Riječ je o visokoregalnom skladištu opremljenom odgovarajućom informatičkom infrastrukturom, a koji će biti u funkciji skladištenja i otpreme naših proizvoda kupcima. Poznato je da je Ivančica tradicionalni izvoznik sa značajnim rastom izvoza dječje obuće Froddo. Froddo dječju obuću izvozimo u četrdesetak zemalja svijeta, a najveći udio u izvozu odnosi se na zemlje EU.  Od dana narudžbe do ugovorenog roka isporuke je period od nekoliko mjeseci kada proizvedenu robu moramo skladištiti, pakirati i pripremiti za isporuku kupcima.

- Zbog velikog broja artikala dječje obuće i oko 900 kupaca kojima svake sezone isporučujemo naše proizvode, potrebno je stvoriti optimalne uvjete za skladištenje, pakiranje i otpremu robe kupcima u ugovorenim količinama i ugovorenim rokovima isporuke. Budući da na matičnoj lokaciji tvrtke nemamo dovoljno raspoloživog prostora, koristimo i unajmljena skladišta što nam stvara određene troškove i organizacijske gubitke. Na postojećoj matičnoj lokaciji tvrtke nema uvjeta za dogradnju prostora tako da smo se odlučili na gradnju u Poslovnoj zoni Ivanec.

Gradnja objekta povjerena je domaćem izvođaču, tvrtki MIPCRO Ivanec, a centar treba biti dovršen do kraja travnja 2019. godine.