Novosti

Integracija stranih zaposlenika u društveni život lokalne zajednice

Ivančica d.d. od 2019. godine zapošljava strane radnike iz Nepala i Šri Lanke, koji su se dobro uklopili u radno okruženje, te stekli prijateljstva s domaćim zaposlenicima.

Početkom lipnja je u ivanečkom gradskom parku organizirana manifestacija „Festival kulturne raznolikosti“, koja se provela u sklopu projekta „Multikulturna integracija“.  Cilj je integracija stranih zaposlenika te da se građani Ivanca na zanimljiv način upoznaju s običajima i kulturom novih sugrađana zaposlenih u ivanečkim tvrtkama. Ovoga puta riječ je bila o radnicima iz Nepala i Šri Lanke zaposlenim u Ivančici d.d. Ivanec.

Foto: Grad Ivanec

Pripremala su se razna nacionalna jela, kao što su pikantna jela od piletine, svinjetine, tune i raznog povrća te ljutkasti umaci s egzotičnim začinima, a sve to uz čaj iz Sri Lanke (bivšeg Cejlona). Građani Ivanca su se u velikom broju odazvali manifestaciji te su uživali u gurmanskim specijalitetima nacionalnih kuhinja, te su ubrzo prevladane kulturne i jezične barijere. 

Foto: Grad Ivanec

Projekt provela Srednja škola Ivanec, financira ga Varaždinska županija, a partneri na projektu su Klub mladih i Grad Ivanec, koji je za održavanje manifestacije osigurao svu potrebnu logistiku. Ivančica d.d. je podržala ovaj projekt.

Foto: Grad Ivanec


Kolektivni izlet zaposlenika

Osim što aktivno brinemo o lokalnoj zajednici uključivanjem u razne projekte, donacije i sponzorstva, veliku pažnju posvećujemo svojim zaposlenicima. Kao nagradu i znak zahvale za uloženi trud, doprinos i predani rad, tvrtka je organizirala i financirala izlet za sve zaposlenike Ivančice d.d.

U nekoliko grupa, tijekom svibnja,  zaposlenici su posjetili NP Plitvička jezera, a u lipnju će u izletu uživati i maloprodajno osoblje. S obzirom da su zbog pandemije COVID-19 u prethodnih nekoliko godina izostale tradicionalne proslave za kraj godine, proljetni izlet bio je idealna prilika za neformalno druženje, opuštanje i bolje međusobno upoznavanje zaposlenika. 

 


Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 57. Statuta IVANČICA d.d., proizvodnja obuće i trgovina, Petra Preradovića 12, (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva saziva  

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 

koja će se održati dana 28.06.2022. godine
u prostorijama Uprave IVANČICA d.d., Ivanec, P. Preradovića 12,
s početkom u 10,00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći  

D n e v n i    r e d : 

 1. Uvodno izlaganje Uprave Društva o poslovanju Društva u 2021. godini 
 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o radu Društva u 2021. godini 
 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu 
 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu 
 1. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za 2021. godinu 
 1. Donošenje Odluke o isplati dividende 
 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu 
 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu 
 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizorske tvrtke Društva za 2022. godinu 

 

Uprava i Nadzorni odbor Društva u svezi s pojedinim točkama dnevnog reda predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka: 

 1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o radu Društva u 2021. godini 
 1. Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu 
 1. Prihvaćaju se Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu 
 1. Prihvaća se Odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu 
 1. Prihvaća se Odluka o isplati dividende 
 1. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu 
 1. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu  
 1. Prihvaća se Odluka o imenovanju revizorske tvrtke “Revidicon” d.o.o. iz Varaždina za obavljanje revizije IVANČICA d.d. Ivanec za 2022. godinu  

 

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i korištenje prava glasa imaju svi dioničari koji su kao imatelji dionica s pravom glasa upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. deseti dan prije dana održavanja Glavne skupštine. 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ukoliko u roku od 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine prijavi svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. 

Dioničar odnosno punomoćnik koji ne ispuni pravodobno obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine, ne može sudjelovati u njezinom radu. 

Svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, imaju pravo uvida u prijedloge Odluka i materijale koji služe kao podloga za donošenje Odluka po točkama objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine, u sjedištu Društva svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati – referada za pravne poslove.

 

IVANČICA d.d. Ivanec
Predsjednik Uprave
Siniša Zver

 


 

 

Dodjela posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u Integrativnim radionicama

 

Ivančica d.d. potpisala je ugovor sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o dodjeli posebnih sredstava

U skladu s potrebom kontinuiranog unapređenja poslovanja u cilju povećanja konkurentnosti i održivosti poslovanja Radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom RJ IVANČICA (integrativna radionica) i Ivančice d.d. u cjelini, Uprava Društva pripremila je Projekt nabave opreme za RJ IVANČICA u vrijednosti od 3.465.644,00 kuna. 

Projekt je prijavljen na Javni natječaj o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama, raspisan od strane Zavoda. Nakon dobivanja pozitivne ocjene, 10. prosinca 2021. godine Ivančica d.d. potpisala je Ugovor o dodjeli posebnih sredstava sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 3.461.038,12 kuna.

Ukupni iznos sredstava dodijeljen je isključivo za nabavu novih tehnologija i opreme za proizvodnju u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Projekt uključuje i nabavu brizgalice s pripadajućim alatima za proizvodnju vlastitih personaliziranih TR đonova. Do sada je realizirano 45% projekta, a do sredine 2022. godine projekt će biti u potpunosti realiziran.

Ovim projektom će se:
- olakšati rad osoba s invaliditetom,
- osigurati zapošljavanje osoba s invaliditetom u Radnoj jedinici prema planu kadrova,
- smanjiti rizik poremećaja u dobavi repromaterijala, zahvaljujući vlastitoj proizvodnji đonova,
- povećati dodana vrijednost i ostvariti pozitivni financijski efekti u poslovanju Društva i Radne jedinice,
- proširiti proizvodni asortiman na izradu dijelova obuće, smanjiti uvoz i zavisnost od vanjskih dobavljača, čime će se povećati sigurnost snabdijevanja i poboljšati pravovremenost isporuka prema kupcima,
- unaprijediti proizvodnja postojećih proizvoda, te povećati fleksibilnost proizvodnje s ciljem povećanog plasmana na ino tržišta.

Kontakt osoba za više informacija: Anica Bukovec

 

                           

 

Ovaj projekt financira Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Ivančica d.d.

 


 

Priznanje za 75 godina uspješnog poslovanja

U prostorijama HGK Županijske komore Varaždin 28. listopada je održano svečano uručenje priznanja "Plaketa Zlatna kuna" za Varaždinsku županiju za 2020. godinu.

Na svečanosti je Ivančici d.d. dodijeljeno posebno priznanje povodom 75. godišnjice uspješnog poslovanja i doprinosa u razvitku gospodarstva Varaždinske županije. Svoje uspješno poslovanje tvrtka kontinuirano unapređuje, što rezultira rastom prodaje dječjih cipelica, kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. U devet mjeseci ove godine, ostvaren je rast prodaje na inozemnom tržištu za 41%. Strateškim usmjerenjem na održivo poslovanje Ivančica d.d. doprinosi poboljšanju životnog standarda i učinkovitom korištenju imovine i kapitala.

 


 

Prve cipelice za djecu zaposlenika

Kao društveno odgovorna tvrtka, u listopadu ove godine je Uprava društva Ivančice d.d. darovala svojim zaposlenicima - novopečenim roditeljima prve cipelice za njihove mališane. Cilj ove akcije je pomoć zaposlenicima u prvoj godini roditeljstva.

„Želja nam je da takve akcije budu ustaljena praksa za ubuduće, da svojim zaposlenicima poklonimo prve Froddo cipelice za novorođeno dijete.“ – ističe Predsjednik Uprave Društva, Siniša Zver. Kako većinu zaposlenih u Ivančici d.d. čine žene, Uprava Društva ulaže velike napore u kreiranje programa kojima bi se prilagodili mladim majkama i tako ih zadržali kao svoje zaposlenice, te potaknuli zapošljavanje novih kadrova.

S obzirom da su ciljana skupina branda Froddo djeca, zabrinjavajuća je cjelokupna demografska slika, koja je iz godine u godinu sve lošija. U 2020. godini je negativni prirodni prirast u Hrvatskoj bio -21.178 osoba, od toga u Varaždinskoj županiji -1.115 osoba. Ivančica d.d. podupire i financira brojne humanitarne projekte, sportske udruge, klubove i evente te tako aktivno brine o zdravom razvoju djece i sudjeluje u razvoju lokalne zajednice, ali i društva u cjelini.

 

 

Ivančica d.d. i Froddo – ponosni partneri udruge Obitelji 3+

Početkom 2018. godine osnovana je udruga Obitelji 3+, nezavisna, neprofitna, nevladina, nekonfesionalna i nestranačka organizacija koja promiče, podržava, štiti i zastupa interese obitelji s troje ili više djece.

Cilj udruge je zalaganje za društveno okruženje koje će podupirati i osnaživati 3plus obitelji. U skladu s politikom poslovanja Ivančice d.d., Froddo je jedan od prvih i ponosni partner udruge. S obzirom da smo kao poduzeće društveno odgovorni, te brinemo o interesima zajednice, s velikom radošću i interesom smo se uključili u ovaj projekt. Kvalitetne i odgovorne obitelji, s djecom koja odrastaju u zdravom okruženju temelj su razvoja društva i stvaranja bolje budućnosti.

Na konferenciji za medije, održanoj 16. listopada 2018. u Zagrebu, udruga se predstavila javnosti te prezentirala svoj projekt – 3plus obiteljsku karticu. Kao partner udruge, s veseljem smo sudjelovali na konferenciji. Više o udruzi i ostalim partnerima pročitajte na https://obitelji3plus.hr/

 

Ivančica d.d. Ivanec počela s gradnjom logističko-distributivnog centra u Poslovnoj zoni Ivanec

Na poslovnoj parceli ukupne površine od oko 9.000 četvornih metara ovih je dana najveća ivanečka tvornica – Ivančica d.d. Ivanec otvorila radove na gradnji novog poslovnog objekta – logističko-distributivnog centra

Po riječima predsjednika uprave, Siniše Zvera, gradi se objekt površine 2.700 četvornih metara korisnog prostora.

- Riječ je o visokoregalnom skladištu opremljenom odgovarajućom informatičkom infrastrukturom, a koji će biti u funkciji skladištenja i otpreme naših proizvoda kupcima. Poznato je da je Ivančica tradicionalni izvoznik sa značajnim rastom izvoza dječje obuće Froddo. Froddo dječju obuću izvozimo u četrdesetak zemalja svijeta, a najveći udio u izvozu odnosi se na zemlje EU.  Od dana narudžbe do ugovorenog roka isporuke je period od nekoliko mjeseci kada proizvedenu robu moramo skladištiti, pakirati i pripremiti za isporuku kupcima.

- Zbog velikog broja artikala dječje obuće i oko 900 kupaca kojima svake sezone isporučujemo naše proizvode, potrebno je stvoriti optimalne uvjete za skladištenje, pakiranje i otpremu robe kupcima u ugovorenim količinama i ugovorenim rokovima isporuke. Budući da na matičnoj lokaciji tvrtke nemamo dovoljno raspoloživog prostora, koristimo i unajmljena skladišta što nam stvara određene troškove i organizacijske gubitke. Na postojećoj matičnoj lokaciji tvrtke nema uvjeta za dogradnju prostora tako da smo se odlučili na gradnju u Poslovnoj zoni Ivanec.

Gradnja objekta povjerena je domaćem izvođaču, tvrtki MIPCRO Ivanec, a centar treba biti dovršen do kraja travnja 2019. godine.